Privacyverklaring en disclaimer

Jullie privacy is voor ons van groot belang. Hoe gaat ETS Travel met jullie privacy om? We doen gewoon zoals het hoort. Precies zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wel gegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. 

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)


ETS Travel waarborgt jullie privacy door zich te houden aan de wet- en regelgeving waar de AVG onder valt. Wat betekent dat voor jullie?

  • Jullie persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, omschreven in ons privacy beleid. Deze verwerking beperkt zich tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
  • Wij vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jullie gegevens. 
  • Wij zijn op de hoogte van jullie rechten (inzagerecht, recht van bezwaar, recht op rectificatie) en respecteren deze. 
  • Wij hebben organisatorische en technische maatregelen getroffen voor de beveiliging van jullie persoonsgegevens. 

ETS Travel is verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens. 

Jouw privacy binnen ETS Travel en naar derden? 
Natuurlijk begrijpen we dat je graag weet op welke manier we met jullie persoonlijke gegevens omgaan. Graag informeren we je hoe we jullie privacy respecteren. Vanzelfsprekend behandelen we alle persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. We verzamelen wel gegevens van je, maar zorgen dat deze netjes afgeschermd blijven voor derden. Jullie gegevens worden nooit openbaar gemaakt, uitgezonderd de partijen die jullie gegevens nodig hebben voor de correcte uitvoering van jullie geboekte schoolreis. Uiteraard verplichten we deze partijen op een even zorgvuldige manier met jullie gegevens om te gaan en ze alleen te gebruiken voor het doel waar ze voor verkregen zijn. 
En zoeken we contact met je, dan vind je altijd weer een makkelijke mogelijkheid om je af te melden. Dat is eigenlijk alles wat je moet weten. We hebben geprobeerd deze zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Heb je daar nog vragen over, dan kun je ons altijd een bericht sturen. 

Welke gegevens registreren we en waarom?
Als we contact met je hebben rondom je schoolreisplannen, vragen we je om je persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, alleen datgene dat noodzakelijk is om je goed te kunnen informeren. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

 • Voor- en achternaam: zodat we op persoonlijke manier met je kunnen communiceren. 
 • Geslacht: zodat we je netjes kunnen aanspreken
 • E-mailadres: hier sturen we je onze reisvoorstel en informatie over je geboekte reis naartoe, naast volop inspiratie over betekenisvolle schoolreisconcepten. 
 • Postadres school: dit gebruiken we voor onze fysieke reisbescheidenmap of sporadisch fysiek bonusmateriaal. In vakanties sturen we de reisbescheiden op verzoek naar je privéadres. 
 • Schoolgegevens: zodat we zeker weten dat jouw naam gekoppeld is aan de bijbehorende school. 
 • Mobiel telefoonnummer: Niets zo vervelend als gestoord worden in een zeldzame pauze in de docentenkamer. Om die reden laten we liever een berichtje achter op je mobiele nummer. Dan kan je ons op een voor jou geschikt moment terugbellen.
 • Schoolreishistorie: zodat we altijd up-to-date weten naar welke bestemmingen je gereisd hebt en welke bestemmingen je interesse hebben. 
 • Ter voorbereiding van je reis en op reis: vragen we minimaal de namen en het geslacht van de reizigers, zodat we weten wie er met ons op reis is. Indien nodig verzamelen we daarnaast geboortedata en paspoortgegevens. Als dit nodig is voor de boeking, geven we dit door aan anderen, zoals bijvoorbeeld een vlieg- of busmaatschappij. 

Verder slaan we vooral de facturatiegegevens op van jouw school. Dat registeren we dan netjes, maar gaat over jouw school en niet over jou als persoon.
Daarnaast gebruiken we jouw gegevens voor:

 1. Klantenhistorie: je kunt met ons bellen, mailen of langskomen. Om te zorgen dat je jouw verhaal niet dubbel hoeft te vertellen, maken we notities over je reishistorie. En als dan toevallig een andere collega dan je vaste contactpersoon je verder helpt, kan die je meteen helpen met je vraag. Dat is handig voor iedereen.
 2. Nieuwsbrieven: We produceren veel video's, verzamelen tips en ontwikkelen content omdat we docenten nou eenmaal heel graag informeren en inspireren. Wil je deze op een gegeven moment toch niet meer ontvangen? Onder ieder bericht kun je je met één klik uitschrijven. We zo prettig.
 3. Referenties: door ervaringen van docenten te delen, geef je anderen een nog beter beeld van onze dienstverlening. Uiteraard vragen we bij ieder review toestemming of we deze mogen publiceren. En als je dat niet wilt, gebruiken we hem alleen intern.
 4. Verbetering dienstverlening en service: Regelmatig voeren wij onderzoek, klantonderzoek, om onze dienstverlening structureel af te stemmen op de wensen van onze relaties. Soms studeren studenten op deze onderzoeken af en benaderen jullie per mail. Uiteraard vragen wij onze studenten altijd onze privacyregels te waarborgen. 

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Beveiliging van persoonsgegevens
Als relatie van ETS Travel nemen we je privacy uitermate serieus.
Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Servers en apparaten van onze organisatie zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk: https 
 • Al onze mensen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnstrueerd in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. 

Bewaringstermijn
Hierin zijn we heel helder. We bewaren je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Als je in het verleden contact met ons hebt gehad, krijg je van ons tips over betekenisvolle schoolreisconcepten. Maar als je dat niet wilt, schrijf je je met één klik uit. 

Disclaimer 
ETS Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

ETS Travel garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door ETS Travel gewenst moment worden gewijzigd.

Als er op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor ETS Travel op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

ETS Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat ETS Travel de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Inschrijven nieuwsbrief

vul a.u.b. uw naam in
Vul a.u.b. uw achternaam in.
Vul a.u.b. je e-mailadres in.
Ga a.u.b. akkoord.
Maak a.u.b. de juiste keuze.

Keurmerken

Keurmerk Touringcar

Partners

Ardmore
PGL
Kingswood
ETS Travel heeft voor Kingswood en PGL het alleenrecht om hun product op de Nederlandse markt te voeren. Deze zijn geaccrediteerd door ABTA en British Counsil.

Thema schoolreizen

Nieuwsbrief

Alle rechten voorbehouden ©ETS Travel